Afghanistan CABO VERDE

KBRI Ankara

Alamat :

Abdullah Cevdet Sokak No. 10 Cankaya 06680, Ankara - Turkey PO. Box 42